Americká obhajoba disertačních tezí

Jelikož jedno z poslání mého pobytu v USA je také okoukat, jak se děla věda v Americe, účastnil jsem se dnes obhajoby tezí doktorské práce na University of Louisville. Na své domovské Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně jsem již své teze obhájil, takže jsem měl s čím porovnávat neporovnatelné. Zde v Louisville na College of Business je obhajoba tezí veřejnou událostí, na kterou jsou pozvání všichni akademici z fakulty včetně doktorandů, nebo návštěvníků ze zahraničí jako jsem já.

 
Celá akce se nesla ve velmi přátelské atmosféře a měla zcela jiné parametry, než jak si je pamatuji ze své zkušenosti v loňském roce. Velký rozdíl oproti českému přístupu byl v tom, že v jednom dni své teze obhajoval pouze jeden doktorand, což bylo na hony vzdáleno skupinové české 15 minutové performanci za zavřenými dveřmi. Zde v Louisville se ostatní akademikové sešli, aby si vyslechli nejnovější vědecké poznatky a něco nového se naučili. I se mnou a jedním ze členů komise na Skypu nás bylo celkem 11 a podle množství cookies byla očekávána větší návštěvnost. Musíme brát však v úvahu, že se horké počasí projevilo i na aktivitě amerických akademiků.

 
Americký doktorand z dnešního dne o svém výzkumu hovořil lehce přes hodinu a jeho prezentace připomínala spíše vyprávění fascinujícího příběhu, nežli české předčítání textu z plátna. Prezentace měla následující strukturu: overview, introduction, theoretical model, methods, discussion & conclusion. Základem úvodu bylo osobní představení studenta a jeho motivace k výzkumu, které celé prezentaci dodalo lidský rozměr. V obsahu prezentace zmínil pouze hlavní body a soustředil se shrnutí v závěru. Závěrečná diskuze všech účastníků obhajoby tezí měla charakter přátelských doporučení a sdílení nápadů. Ne jak jsem zvyklí z Česka, že položený dotaz, zejména na interních obhajobách, je považován za zdržování od oběda a znamená více práce při zápise. Jelikož doktorand mnohdy připustil, že na své téma z tohoto pohledu ještě nepohlížel, bylo jasné, že tyto podměty a připomínky nezasvěcených měly jistě pozitivní efekt. Za zavřeným dveřmi se pak sešla pouze čtyřčlenná komise, která doktorandovi s kapsou plnou připomínek a vylepšení získaných od publika, rozhodla, že student může ve svém výzkumu pokračovat.

Publikováno v Česky, Názory, USA

Článek není možné komentovat.