Milanbey

Milan Hnátek je mladý podnikatel, který po dlouhodobém pobytu v zahraničí založil se svou tureckou přítelkyní startup, ve kterém v současné době oba společně pracují.

Milan dálkově dokončuje doktorské studium na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Ve svém odborném výzkumu se věnuje problematice rodinnému podnikání a řízení nástupnictví. Výsledky svého výzkumu uveřejňuje v odborných článcích, které mimo jiné již prezentoval na konferencích v Barceloně, New Yorku a kyperském Paphosu.

V srpnu 2013 se vrátil do ČR ze šestiměsíční výzkumné stáže na University of Lousivile ve Spojených státech Amerických, kde díky stipendiu od Fulbrightovy komise v Praze působil na University of Louisville Family Business Center at the College of Business.

Milan má za sebou již několik zahraničních studijních i pracovních zkušeností. Od srpna roku 2012 do února 2013 absolvoval pracovní stáž v kanceláři zahraničního zastoupení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v Istanbulu – CzechTrade. Nejednalo se však o jedinou zkušenost s Tureckem, jelikož školním rok 2009/2010 strávil na Anadolu University v tureckém Eskisehiru, kam vycestoval během svého magisterského studia marketingu na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.me